Buildplus create this short code to help you  introduce the services you provide to customers. It includes short code “Service List” and “Service Carousel”.

Service List

Style Grid

Dịch vụ lắp đặt
CÔNG TY CỔ PHẦN XMECAD VIỆT NAM Dịch vụ nhận lắp đặt hệ thống đỗ xe tự động Nhận lắp đặt hệ thống đỗ xe của các chủ đầu tư nhập khẩu thiết bị. Nhận lắp đặt hệ thống đỗ...
read more
Dịch vụ tư vấn thiết kế
Dịch vụ nhận tư vấn, thiết kế hệ thống đỗ xe tự động Nhận tư vấn hệ thống đỗ xe ô tô tại các tòa nhà, ngoài trời, trong hầm... Nhận cung cấp bản vẽ thiết kế chế tạo cho...
read more
Dịch vụ bảo trì
Dịch vụ nhận bảo trì cho hệ thống đỗ xe tự động Nhận bảo trì các hệ thống đỗ xe khách hàng đã lắp đặt và đang sử dụng... Sửa chữa và thay thế các thiết bị hỏng hóc, hao...
read more

Style Slide

Dịch vụ lắp đặt
CÔNG TY CỔ PHẦN XMECAD VIỆT NAM Dịch vụ nhận lắp đặt hệ thống đỗ xe tự động Nhận lắp đặt hệ thống đỗ xe của các chủ đầu tư nhập khẩu thiết bị. Nhận lắp đặt hệ thống đỗ...
Dịch vụ tư vấn thiết kế
Dịch vụ nhận tư vấn, thiết kế hệ thống đỗ xe tự động Nhận tư vấn hệ thống đỗ xe ô tô tại các tòa nhà, ngoài trời, trong hầm... Nhận cung cấp bản vẽ thiết kế chế tạo cho...
Dịch vụ bảo trì
Dịch vụ nhận bảo trì cho hệ thống đỗ xe tự động Nhận bảo trì các hệ thống đỗ xe khách hàng đã lắp đặt và đang sử dụng... Sửa chữa và thay thế các thiết bị hỏng hóc, hao...
Dịch vụ cung cấp thiết bị
Dịch vụ nhận cung cấp các thiết bị hệ thống đỗ xe tự động Cung cấp trọn bộ cho hệ thống đỗ xe ô tô tự động Cung cấp các thiết bị thay thế chuyên dụng cho hệ thống đỗ...
Cung cấp lắp đặt cầu trục
Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a...
Xây dựng – Lắp đặt nhà xưởng
Enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ulla imco laboris un nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat.

Service Carousel