CÔNG TY CỔ PHẦN XMECAD VIỆT NAM

Dịch vụ nhận tư vấn, thiết kế hệ thống đỗ xe tự động

  • Nhận tư vấn hệ thống đỗ xe ô tô tại các tòa nhà, ngoài trời, trong hầm…
  • Nhận cung cấp bản vẽ thiết kế chế tạo cho các đơn vị có nhu cầu…

 

NHỮNG LỢI ÍCH KHÁCH HÀNG NHẬN ĐƯỢC

  • Khách hàng có được giải pháp tối ưu
  • Tư vấn hệ thống đỗ xe miễn phí
  • Cung cấp bản vẽ thiết kế với giá thành thấp nhất