CÔNG TY CỔ PHẦN XMECAD VIỆT NAM

Dịch vụ nhận cung cấp các thiết bị hệ thống đỗ xe tự động

  • Cung cấp trọn bộ cho hệ thống đỗ xe ô tô tự động
  • Cung cấp các thiết bị thay thế chuyên dụng cho hệ thống đỗ xe, nhập khẩu Hàn Quốc, Nhật Bản, Trung Quốc…