CÔNG TY CỔ PHẦN XMECAD VIỆT NAM

Dịch vụ nhận bảo trì cho hệ thống đỗ xe tự động

  • Nhận bảo trì các hệ thống đỗ xe khách hàng đã lắp đặt và đang sử dụng…
  • Sửa chữa và thay thế các thiết bị hỏng hóc, hao mòn trong quá trình sử dụng

 

NHỮNG LỢI ÍCH KHÁCH HÀNG NHẬN ĐƯỢC

  • Tăng cường tuổi thọ cho hệ thống đỗ xe.
  • Giảm thiểu tối đa những rủi ro trong quá trình sử dụng.